Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Lentvario pradinės mokyklos pirmaklasiai mokosi finansinio raštingumo ir verslumo

Trakų rajono Lentvario pradinės mokyklos keturios pirmaklasių mokytojos Danguolė Danilkevičienė, Rimutė Nareikienė, Žydrė Sartanavičienė ir Aurelija Lanevskė  parašė projektą „Mokinių finansinio raštingumo ir verslumo laboratorija“.  Su šiuo projektu dalyvavo Trakų rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo, finansuojamo iš valstybės biudžeto,  projektų finansavimo konkurse ir laimėjo 1728 Eur. projekto įgyvendinimui.

 

Net 77 mūsų mokyklos pirmaklasiai ir jų 4 mokytojos 2020 m. spalio 26 – gruodžio 10 dienomis įgyvendino projektą „Mokinių finansinio raštingumo ir verslumo laboratorija“. Naudodami ir derindami įvairias mokymo priemones (užduočių sąsiuvinius, finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo programas, vadovėlius, mokomuosius filmus ir video medžiagą, pinigų pavyzdžius). Mokytojos su mokiniais dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose: finansinio raštingumo pagrindų mokėsi integruotose pamokose (matematikos ir finansinio raštingumo, dailės ir technologijų ir verslumo, pasaulio pažinimo ir finansinio raštingumo), mokiniai ugdėsi pinigų skaičiavimo įgūdžius, susipažino su pinigų atsiradimo istorija, mainais, taupymo svarba, poreikiais, žaidė simuliacinius žaidimus (parduotuvę, pinigų keityklą), ugdėsi supratimą, kaip taupyti ir teisingai leisti pinigus savo poreikiams, kaip dar kartą panaudoti antrines žaliavas sukuriant naują produktą.

 

Džiaugiamės, kad projekto veiklos padėjo mūsų pirmokėliams susipažinti su pinigais kaip mainų priemone, išmokė pažinti pinigus, atskirti, iš kokios šalies atkeliavę pinigai, suvokti jų vertę ir paskirtį, atskirti norus nuo galimybių, išmokė skaičiuoti pinigus, atsiskaityti už prekes, apskaičiuoti gautą grąžą. Mūsų mokiniai sužinojo, kas yra sąžininga ir nesąžininga pardavėja, supranta, kas yra taupymas, žino, kokiems tikslams jie taupo pinigus. Mokiniai išmoko kalbėti ir drąsiai reikšti savo nuomonę apie pinigus, taupymą, poreikius. Taip pat labai svarbu, kad projekto veiklų dėka mokiniai susipažino su vartojimu be atliekų, ieškojo būdų, kaip efektyviai panaudoti antrines žaliavas, mokėsi tausoti išteklius ir gamtą.

 

Projekto metu vykdytos veiklos pamokas pavertė įdomesnėmis. Mokiniams leido susipažinti su pinigų pasauliu, išmokė skaičiuoti pinigus, taupyti, išradingai panaudoti antrines žaliavas. Mes tikime, kad ankstyvas finansinio raštingumo ugdymas mokyklose suteikia stipresnį poveikį elgsenai, pasižymi platesniu sklaidos efektu - vaikai dalinasi gautomis žiniomis savo šeimose.

 

                                                                          1C klasės mokytoja Žydrė Sartanavičienė


IŠŠŪKIAI MOKYTOJAMS IR GALIMYBĖS PRADINUKAMS. KITOKIO FORMATO KONFERENCIJA

Gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu vyko antroji respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mokymas(is) atrandant, sužinant, patiriant“, kurią organizavo Lentvario pradinė mokykla (direktorė Ona Ramanauskienė) ir VšĮ Trakų švietimo centras (direktorė Nijolė Lisevičienė).

 

Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, idėjomis bei praktinėmis įžvalgomis  apie patirtinį mokymą(si) veikiant, kai sudaroma galimybė patirti mokymosi turinio prasmę, derinant mokymą(si) su kompleksiška refleksija (kai sujungiama tai, ką jau mokiniai žino, ką išgyvena, išjaučia, paklausia savęs, kodėl taip yra, vėl eina į santykį su savimi, su visu pasauliu, sukuria naują žinojimą, augina naują save).

 

Konferencijoje dalyvavo 73 pedagogai iš Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos, Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos, Visagino „Verdenės“ gimnazijos, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos ir Trakų rajono  švietimo įstaigų atsovai, dirbantys pradinio ugdymo pakopoje. Iš jų 11 šalies mokytojų skaitė pranešimus: Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė; Ilona Kutrevičienė, Vilniaus rajono  Avižienių gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;  Kristina Būtienė, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė ir Ramunė Šemetienė, šios gimnazijos vyresnioji mokytoja; Rita Bakšienė, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; Irena Eikšto, Rūdiškių gimnazijos specialioji pedagogė-logopedė ir šios gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Lilija Butkevičienė; Jolanta Puodžiūnaitė, Trakų pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja;  Darius Subačius, Lentvario pradinės mokyklos mokytojas specialusis pedagogas-logopedas ir šios mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Danilkevičienė kartu su pradinio ugdymo mokytoja Vida Šmigelskiene.

 

Konferencijos moderatorė, Lentvario pradinės mokyklos direktorė Ona Ramanauskienė, pasveikino gausiai susirinkusius ir prisijungusius per ZOOM platformą švietimiečius. Pasidžiaugė pasirinkta konferencijos tema ir pateikė įžvalgas apie jos svarbą pradiniame ugdyme.

 

Kadangi vienas iš konferencijos uždavinių – skatinti mokytojus bei švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja mokytojų ir mokinių ugdymo(si) patirtimi, galimais iškylančių problemų sprendimo būdais, todėl nemažas dėmesys buvo skirtas išsiaiškinti, kaip dažnai pamokose mes remiamės mokinių asmenine, gyvenimiška, įgytų žinių ir kitokia patirtimi. Pranešėjai dalijosi darbo metodais, nes sudominti šiuolaikinius mokinius yra nemenkas iššūkis mokytojams. Kaip atrasti tokius metodus, kad sudomintų ir motyvuotų visus klasės mokinius?

 

Pranešimai buvo labai įvairūs, įdomūs   ir naudingi. Pirmasis pranešimas „Eksperimentai ir bandymai nuotolinio mokymo metu" dirbant STEAM metodu, kurį pateikė mokytoja ekspertė Danguolė iš Visagino, dalyvius sužavėjo praktinės veiklos pagrindu sukurtas mokomasis filmas „Papiruso gamyba namų sąlygomis“. Pamokos vyko gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje.

 

Mokytoja metodininkė Ilona iš Avižienių pasidalijo gerąja patirtimi ir metodais, taikomais formaliame ir neformliame ugdyme, atliekant eksperimentus ir bandymus nuotolinio mokymo metu.

 

Mokytojas, specialusis pedagogas-logopedas Darius iš Lentvario pradinės mokyklos pateikė, kas būdinga pradinukų skaitymo sutrikimams, kai dėl atskirų pažinimo procesų neišlavėjimo ar sutrikimo mokymo(si) pasiekimai neatitinka bendrųjų pasiekimų ir kompetencijų, tačiau jų priežastis nėra intelekto, sensoriniai sutrikimai ir netinkamas ugdymas ar sociokultūrinės sąlygos.

 

Jolanta, vyresnioji mokytoja iš Trakų pradinės mokyklos pristatė programavimo žaismingumą pradinėse klasėse. Ji teigė, kad programavimas yra naujas būdas ugdant visapusišką asmenybę, kuri moka spręsti iškilusias problemas, moka planuoti laiką ir darbą, mąsto, kuria, generuoja naujas idėjas, o ne tik gerai rašo ir skaito.

 

Mokytoja metodininkė Kristina iš Telšių pristatė pranešimą „Vaizdo pamokos kūrimo ir jo įrašymo galimybės su programa FreeCam8“. Ji teigė, kad visiems šį pavasarį rimtu išbandymu tapo nuotolinis mokymas(is) pradinėje pakopoje. Kaip pasiekti kokybiško ugdymo(si)?  Kokius naujus mokymo(si) būdus ir  metodus panaudoti?  Kaip vaizdžiau ir suprantamiau pateikti naują temą? Ji pasidalijo nauju metodu: video instrukcija-nuoroda ir pasaulio pažinimo bei muzikos pamokų jos parengtais pavyzdžiais. 

 

Mokytojos Danguolė ir Vida iš Lentvario pradinės mokyklos ragino pradinių klasių mokinius ir mokytojus bendradarbiauti, nes patirtinis, integruotas ugdymas ir bendradarbiavimas – tai šiuolaikiško ugdymo(si) svarbiausi metodai, atveriantys galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokantis iš kitų ir taip įgyjant patirties.

 

Vyresnioji mokytoja iš Telšių Ramunė pristatė sėkmingai įvykdytą projektą ,,Finansinio raštingumo ir verslumo pradmenys“. Mokiniams buvo formuojamas pozityvus požiūris į gamtos išteklių, elektros, maisto produktų taupymą, ugdomi praktinio skaičiavimo įgūdžiai. 

 

Pranešimu ,,Eksperimentuoju ir mokausi” mokytoja metodininkė Rita iš Vilniaus Trakų Vokės pasidalijo atliktu bandymu, kaip klasėje mokiniai ant palangės norėjo užauginti morką, salierą, porą ir bulvę.  Kaipgi jiems pavyko tai įgyvendinti? Kas užaugo, o kas – ne.

 

Patirtinis ugdymas puikiai atliepia visas esmines šiuolaikinio mokymo(si) organizavimo nuostatas ir labai siejasi su kitomis šiandien aktualiomis mokymo(si) strategijomis, tokiomis kaip mokymas(is) bendradarbiaujant, reflektyvus, konstruktyvus, įrodymais grįstas, autentiškas, probleminis ir net savivaldus mokymas(is).

 

Konferencijos apibendrinime reflektuojant mokytojai vienbalsiai teigė, kad ši kitokio formato konferencija – tai puikus būdas mokytis vieniems iš kitų, pasisemti naujų idėjų.

 

Konferencijos moderatorė apibendrindama metodinę-praktinę konferenciją teigė, kad pedagogai pristatydami pranešimus naudojosi ne teorija, bet asmenine patirtimi, ja dalijosi ir įgijo naujų kompetencijų. Visiems konferencijos dalyviams buvo išsiųsti VšĮ Trakų švietimo centro paruošti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

 

Lentvario pradinė mokykla dėkoja  dalyviams, pranešėjams ir dalijasi mintimis, išgirstomis bei perskaitytomis per konferencijos refleksiją: „Padėka jums, kad subūrėte tokį didelį būrį pedagogų,  ši konferencija įrodė, kiek mes dar nežinome. Į kiekvieną pranešimą mokytojai įdėjo daug darbo ir jėgų. Ačiū, kad žinių skrynelę atvėrė prieš visus, pasidalijo“. „Ačiū lektoriams už pranešimus, organizatoriams už šaunią naujo formato konferenciją“. „Konferencija nuotolinė, bet bendravimas šiltas, vykęs“. „Ačiū, konferencija buvo labai įdomi ir naudinga,  atsirado naujų idėjų, ką mes savo mokykloje galėtume įgyvendinti“. „Kviečiu ir toliau tyrinėti. Džiugu, kad pasidalijote įdomiomis idėjomis. Pasinaudosime jomis“. „Mokytojų bendradarbiavimas yra pats svarbiausias. Mokomės vieni iš kitų, nerašyta taisyklė. Labai ačiū, buvo naudos“. „Informatyvu, atrodo, kad tiek daug žinome, bet pamirštame. Ačiū už primintus metodus ir už tai, kas buvo naujo“. „Nebuvo daug teorijos, o buvo daug praktinių užsiėmimų, medžiagos, kurią ateityje panaudosime“.

 

Ona Ramanauskienė

Lentvario pradinės mokyklos direktorė

 

Nuoroda į Trakų rajono savivaldybės tinklapyje publikuotą straipsnį


Sveikinimas

Sveikiname mūsų mokyklos 4d klasės mokinį Justą Vikšraitį (mokytoja Aurelija Karlonienė) “Skinijos” organizuotame konkurse “Nusipiešk sau kojinytes“ tapus nugalėtoju kategorijoje „Už taikomojo dizaino išmanymą“ ir džiaugiamės jo pasiektu laimėjimu.

 


Sveikinimas

Sveikiname mūsų mokyklos 4d klasės mokinę Katariną Kevlič (mokytoja Aurelija Karlonienė) ir džiaugiamės jos laimėta 1-ąja vieta Šalies 1-4 klasių mokinių piešinių konkurse „Kalėdų dovana - 2020“. Šiame konkurse dalyvavo 648 pradinių klasių mokiniai iš 71 šalies ugdymo įstaigos.

 


Informacija dėl Covid-19

Laba diena,

 

Informuojame, kad vakar mūsų įstaigoje patvirtintas vienas COVID-19 atvejis. Užsikrėtė viena iš mokytojų, kontaktiniai asmenys nustatyti. Visi tos klasės mokiniai saviizoliuojasi. Nuo pirmadienio mokiniams atostogos. Į mokyklą mokiniai grįš 2021-01-04 .

 

Patalpos dezinfekuotos.

 

Prašome Jūsų geranoriško bendradarbiavimo, susitelkimo ir supratingumo įveikiant visus šios pandemijos keliamus iššūkius.

 

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

 

Konsultacija telefonu (esant reikalui) teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Stražnickienė (mob.tel. +37061049418).

 

Likime sveiki!   

 

                                                                                          Pagarbiai

                                                                                          Direktorė Ona Ramanauskienė

                                                                                          +37067918481


Informuojame, kad Lentvario pradinėje mokykloje mokinių pamokų lankomumas geras.

Informuojame, kad Lentvario pradinėje mokykloje mokinių pamokų lankomumas geras. Mokykla kiekvieną dieną dezinfekuojama:  pertraukų metu valomi mokinių suolai, durų rankenos, turėklai. Po pamokų dezinfekuojamos grindys, palangės. Kiekvienoje klasėje, koridoriuose, laiptinėse, valgykloje yra dezinfekcinio skysčio.  Mokykla imasi visų atsargumo priemonių, norėdama užtikrinti bendruomenės saugumą.

 

Spaudoje paskelbta informacija mokyklos bendruomenei sukėlė nerimą. Šeštadienį (lapkričio 14 d.)  yra patvirtintas vienam mokiniui(ei) teigiamas COVID-19  testas.

 

Konstatuojame faktą, kad nuo spalio 26 d. mokinys(ė) iki šios dienos mokyklos nelanko ir kontakto su mūsų mokyklos mokiniais bei darbuotojais neturėjo. Mokytoja su minėtu vaiku dirba nuotoliniu būdu.

 

Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus.

 

 

                                                                                                      Mokyklos informacija