Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Pamokų laikas

Pamokų laikas 2020-2021 mokslo metais

 

1. Mokykloje numatoma preliminari formalaus ugdymo dienos  proceso pradžia 8.00 val. ir pabaiga 12.40 val. arba 12.50 val.
 

2. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo formomis:

 

2.1. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., ir 2-4 klasėse – 45 min. 

 

2.2. Pamokų ir pertraukų, skirtų 1 klasių mokiniams, laikas:

 

1 pamoka – 8.00-8.35

pertrauka 20 min.

 

2 pamoka – 8.55-9.30

pertrauka 30 min.

 

3 pamoka – 10.00-10.35

pertrauka 30 min.

 

4 pamoka – 11.10-11.45

pertrauka 20 min.

 

5 pamoka – 12.05-12.40

 

2.3. Pamokų ir pertraukų, skirtų 2-4 klasių mokiniams, laikas:

 

       1 pamoka – 8.00-8.45

       pertrauka 10 min.

 

 2 pamoka – 8.55-9.40

       pertrauka 20 min.

 

 3 pamoka – 10.00-10.45

       pertrauka 25 min.

 

 4 pamoka – 11.10-11.55

       pertrauka 10 min.

 

 5 pamoka – 12.05-12.50

 

2.4. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 kl. numatomas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “ patvirtinimo“.

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla 2020-2021 mokslo metais

 

Kasdieninė veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje prasideda 7.30 valandą, baigiasi 18.00 val. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba 5 dienas per savaitę. Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, grupėje užsiėmimai nevyksta.