Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Pamokų laikas

Pamokų laikas 

 

Mokykloje numatoma dienos ugdymo proceso pradžia (8.00 val.) ir pabaiga (12.00 val. arba 13.00 val.), preliminarus ugdymo veiklų laikas.

 

Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., ir 2-4 klasėse – 45 min., per dieną ne daugiau kaip 5 pamokos.

 

Pamokų ir pertraukų, skirtų 1 klasių mokiniams, laikas:

1 pamoka – 8.00-8.35

        pertrauka 20 min.

2 pamoka – 8.55-9.30

        pertrauka 30 min.

3 pamoka – 10.00-10.35

        pertrauka 30 min.

4 pamoka – 11.05-11.40

        pertrauka 20 min.

5 pamoka – 12.00-12.35

 

 

Pamokų ir pertraukų, skirtų 2-4 klasių mokiniams, laikas:

      1 pamoka – 8.00-8.45

                pertrauka 10 min.

2 pamoka – 8.55-9.40

                pertrauka 20 min.

3 pamoka – 10.00-10.45

                pertrauka 20 min.

4 pamoka – 11.05-11.50

                pertrauka 10 min.

5 pamoka – 12.00-12.45

 

Ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 kl. numatomas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai “ patvirtinimo“.