Lentvario pradinė mokykla
Lentvario
pradinė mokykla
Kalba:  lten
Tel./faks (8 528) 28 128
Adresas: Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris
El. p. lentvariopradine@yahoo.com
Būkime draugais www.facebook.com paskyroje
Kraunasi...

Darbo užmokestis

Lentvario pradinės mokyklos darbuotojų 2018 m. III  ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

 

Informacija apie Lentvario pradinės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Eil.Nr.

Pareigybė

Darbo užmokestis (Eurais)

1.

Direktorius

1232,25

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1068,98

3.

Neformalaus ugdymo organizatorius

563,13

4.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

583,00

5.

Vyr. buhalteris

371,00

6.

Raštinės vedėjas

463,75

7.

Bibliotekos vedėjas

490,25

8.

Mokytojas metodininkas

1030,12 (7 )

9.

Vyresnysis mokytojas

953,52 (7 )

10.

Mokytojas

834,68 (3)

11.

Švietimo pagalbos specialistas

725,04 (2,5)

12.

Neformaliojo ugdymo pedagogas

185,33 (8)

13.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

618,12

14.

Mokytojo padėjėjas

463,75

15.

Vairuotojas

450,50

16.

Pastatų  priežiūros darbininkas

424,15

17.

Valytojas

400,15

18.

Budintis

400,15

19.

Kiemsargis

400,15

20.

Vyr. virėjas

424

21.

Virėjas

418

22.

Virtuvės pagalbinis darbininkas

400,15